טפסים

נהלי הרשמה ותשלומים:

הנחיות למילוי הטופס:

 בס"ד

נהלי הרשמה ותשלומים:

הרישום בתוקף רק לאחר קבלת אישור הרשמה מזכירות המינהל mazkirut@harnof.matnasim.co.il

באם לא התקבל אישור תוך 48 שעות דעו כי הרישום לא נקלט במערכת.

       סדרי תשלום:

 • דמי ביטוח בסך 40 ₪ לכל משתתף- תשלום חד פעמי, לא יוחזר בגין ביטול.
 • (בחוג אופניים מחיר הביטוח יעמוד ע"ס 100 ₪ )
 • יש להסדיר את התשלום מראש לכל השנה בעת הרישום.
 • ניתן לשלם בכרטיס אשראי / מזומן / צ'קים.
 • התשלום בכרטיס אשראי ייגבה בין ה 20- 25 לחודש.
 • תשלום בצ'ק דחוי יחויב בעמלה בסך 5 ₪ עבור כל צ'ק.
 • שיעור המתבטל בגין היעדרות של מורה – יוחזר (לא כולל מועדון הספורט).
 • לא יוחזר שיעור ותשלום בגין היעדרות של משתתף.
 • הודעות על ביטול שיעורים/שינויים יינתנו בטלפון/אמייל/ באתר נא למסור מספר מעודכן במזכירות.

 

     ביטול השתתפות:

 • עד לתאריך ג'  כסליו 30/11/19 ניתן לבטל השתתפות ללא דמי ביטול (לא כולל מועדון כושר).
 • ביטול השתתפות יתקבל ויכנס לתוקף רק ע"י מילוי טופס ביטול ידני.
 • אין בהודעה למורה ו/או הפסקת ההשתתפות משום ביטול השתתפות.
 • משתתפ/ת שהפסיק/ה להשתתף בפעילות מכל סיבה שהיא ללא הסדר ביטול יחוייב על השיעורים כרגיל.
 • בקשה לביטול חוג תתקבל עד ה- 20 לחודש ותחויב בדמי ביטול בסך 100 ₪.
 • החל מהתאריך 01/03/20 לא יאושרו ביטולים בחוגים (למעט מסיבות בריאותיות) אך תבחן אפשרות מעבר לחוג אחר .
 • ניתן לעבור לחוג אחר על בסיס מקום פנוי רק באישור בכתב ממשרדי המינהל.

 

ü     הנני מצהיר/ה כי המצב הבריאותי של הרשומ/ה לעיל תקין ויכול להשתתף בחוג, אני מתחייב/ת בזאת לעדכן בכל שינוי את המערכת.

קראתי את כל הנ"ל והנני מתחייב/ת לעמוד בכל הנהלים

ידוע לי כי רישום לחוג מהווה הסכמה לכל האמור לעיל על החתום:

חתמו כאן