טפסים

הצהרת בריאות למשתתפים במסע אופניים

משתתף במסלול רכיבה על אופניים ומצב בריאותו תקין וכמו כן הינו יודע לרכב על אופניים ברמה סבירה,
חתמו כאן
o בני/בתי במצב בריאותי תקין.
o לבני/בתי יש בעיות רפואיות. (נא לציין גם בעיות תקופתיות)
*יש לצרף אישורים רפואיים.