לפעילות עד הבית לחצו כאן!


טפסים

הצהרת בריאות שחייה חופשית -

הנחיות למילוי הטופס:

בס"ד

 

לכל המעוניין,

 

הנדון: השתתפות בשחייה חופשית

יודע לשחות והשחייה בבריכה הינה באחריותו.
חתמו כאן
יודע לשחות והשחייה בבריכה הינה באחריותו.