טפסים

הצהרת בריאות שחייה

הנחיות למילוי הטופס:

בס"ד

 

לכל המעוניין,

הנדון: השתתפות בקורס שחייה.

בני/בתי במצב בריאותי תקין.
*יש לצרף אישורים רפואיים.
חתמו כאן