צמי"ד

צמי"ד

    Community Development

    מרכז פנאי, מידע ןהעשרה לילדים ובוגרים עם צרכים מיוחדים