תשתיות ודרכים

תשתיות ודרכים

  יעקב ציוני

  planner.harnof@gmail.com

  02-6401409

   

  Urban Planning

  ליווי וגישור מקצועי בין הקהילה לרשויות העירוניות, תוך הבנת תהליכים אורבניים וצרכים עירוניים

  במטרה לשפר את איכות חיי התושבים.